سامانه شفافیت شهرداری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. سامانه شفافیت شهرداری

سامانه شفافیت شهرداری ها مطابق با مصوبه شماره ۱ جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور؛ کلیه ی دستگاههای اجرائی مکلف اند زیر دستگاه شفافیت را ایجاد و از طریق آن داده های ذیل را در اختیار شهروندان قرار دهند.

فهرست