اِلمان نام لاتین چادگان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. اِلمان نام لاتین چادگان

زیبایی بصری لازمه یک شهری گردشگر پذیر

همواره موضوع ساماندهی بصری ورودی شهرها مخصوصا شهرها و منطق گردشگر پذیر برای مدیریت شهری اولویت خاصی داشته است. در شهر چادگان نیز مدیریت شهری تصمیم به نصب المان های مرتبط با نام و پیشینه شهر گرفت و یکی از المان های نصب شده در ورودی شهر نماد انگلیسی نام چادگان میباشد. که در زمستان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسید.

فهرست