دوره ششم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. دوره ششم

اسامی اعضای شورای اسلامی شهر چادگان(دوره ششم) به شرح ذیل میباشد:

آقای میثم عابدینی(رییس شورا)
آقای مهدی نجاری(نایب رییس شورا)
آقای امیرحسین عباسی(عضو شورا)
آقای فرهاد هاشمی(عضو شورا)
آقای مجتبی کرمی(عضو شورا)

فهرست