نماد زیبای نام امام حسین(ع)

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. نماد زیبای نام امام حسین(ع)

یکی از پروژه های مهم عمرانی مذهبی شهرداری چادگان که به لحاظ محتوا بسیار ارزشمند است نصب المان امام حسین(ع) در میدانی که به همین نام نامگذاری است میباشد

.

فهرست