واحد اصناف

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. واحد های شهرداری
 4. chevron_right
 5. واحد اصناف
null

جناب آقای اصغر اسماعیلی

مسئول واحد اصناف

شرح وظایف واحد اصناف:

 • صدور اخطاریه به واحدهای صنفی سطح شهر
 • ارائه فرم درخواست تسویه عوارض کسبه جهت تشکیل پرونده
 • استعلام از اتحادیه مریوط
 • بازدید ملکی و صنفی
 • استعلام از واحد شهرسازی و ساختمانی
 • صدور فیش جهت پرداخت عوارض کسب و پیشه
 • ساماندهی صنف مزاحم در سطح شهر
 • ارجاع پرونده های تجاری بدهکار از واحد اجرائیات به واحد اصنافی جهت صدور اخطاریه باری مراجعه مالک به شهرداری جهت تعیین تکلیف
 • مکاتبه با ارگانهای ذیربط
 • ممیزی واحدهای صنفی و کارگاهی در محدوده شهر
 • اخطاریه و پلمپ واحدهای فنی که فاقد کاربری و تجاری باشند
 • تشکیل پرونده برای کلیه واحدهای کسبی موجود در سطح شهر
 • رسیدگی به کلیه امور مربوط به پروانه کسب وبازرسی ونظارت بر صنوف
 • صدور عوارض کسب وپیشه بر اساس پاسخ استعلام ساختمانی و شهر سازی.
فهرست