معرفی شهرداران قبلی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. معرفی شهرداران قبلی

نام و نام خانوادگی : آقای نصیری

تاریخ انتصاب: ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹

مدت زمان خدمت: ۴

نام و نام خانوادگی : آقای احمد کشفی

تاریخ انتصاب: از ۱۳۴۹/۰۸/۱۳ تا ۱۳۵۱/۰۳/۰۶

مدت زمان خدمت: یک سال و هفت ماه

نام و نام خانوادگی : آقای محمدعلی کمالی

تاریخ انتصاب: از ۱۳۵۱/۰۳/۰۶ تا ۱۳۵۲/۰۶/۲۰

مدت زمان خدمت: یک سال و چهارده روز

نام و نام خانوادگی : آقای محراب حیدری

تاریخ انتصاب: از ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵/۰۹/۰۱

مدت زمان خدمت: دو سال و نوزده روز

نام و نام خانوادگی : آقای محمدعلی یوسفیان

تاریخ انتصاب: از ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸

مدت زمان خدمت: دو سال و شش ماه و نوزده روز

نام و نام خانوادگی : آقای رحمت الله عبداللهی

تاریخ انتصاب: از ۱۳۵۸/۰۳/۱۲ تا ۱۳۵۹/۰۳/۱۳

مدت زمان خدمت: یک سال

نام و نام خانوادگی : آقای عبدالرحیم شفیعی

تاریخ انتصاب: از ۱۳۵۹/۰۷/۰۶ تا۱۳۶۰/۰۷/۳۰

مدت زمان خدمت: یک سال

نام و نام خانوادگی : آقای مجتبی حسن حسینی

تاریخ انتصاب: از ۱۳۶۰/۰۸/۰۶ تا ۱۳۶۱/۰۲/۰۸

مدت زمان خدمت: هفت ماه

نام و نام خانوادگی : آقای فضل الله دهخدایی

تاریخ انتصاب: از ۱۳۶۱/۰۶/۲۹ تا ۱۳۶۳/۰۶/۰۴

مدت زمان خدمت: دو سال

نام و نام خانوادگی : آقای حسین امین جعفری

تاریخ انتصاب: از ۱۳۶۳/۰۷/۱۰ تا ۱۳۶۴/۰۳/۰۱

مدت زمان خدمت: هشت ماه

نام و نام خانوادگی : شادروان سید حسن عظیمی

تاریخ انتصاب: از ۱۳۶۴/۰۳/۰۴ تا ۱۳۶۴/۱۰/۳۰

مدت زمان خدمت: هشت ماه

نام و نام خانوادگی : آقای علی هنرجو

تاریخ انتصاب: از ۱۳۶۵/۰۲/۰۸ تا ۱۳۶۷/۰۷/۱۲

مدت زمان خدمت: دوسال و پنج ماه

نام و نام خانوادگی : آقای احمد علایی

تاریخ انتصاب: از ۱۳۶۷/۰۹/۰۲ تا ۱۳۷۱/۰۷/۳۰

مدت زمان خدمت: سه سال و ده ماه

نام و نام خانوادگی : آقای رضا فرحبخش

تاریخ انتصاب: از ۱۳۷۱/۱۰/۲۸ تا ۱۳۷۹/۰۹/۱۴

مدت زمان خدمت: هشت ماه

نام و نام خانوادگی : آقای اسفندیار حیدری پور

تاریخ انتصاب: از ۱۳۸۰/۰۸/۰۱ تا ۱۳۸۳/۰۶/۲۷

مدت زمان خدمت: دوسال و یازده ماه

نام و نام خانوادگی : آقای سید ابوالفضل موسوی

تاریخ انتصاب: از ۱۳۸۴/۰۶/۱۹ تا ۱۳۸۵/۰۶/۲۰

مدت زمان خدمت: یک سال

نام و نام خانوادگی : آقای سید محمدرضا احتشام زاده

تاریخ انتصاب: از ۱۳۸۵/۰۶/۲۱ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱

مدت زمان خدمت: چهارسال و یک ماه

نام و نام خانوادگی : آقای عنایت الله امیرحاجیلو

تاریخ انتصاب: از ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ تا ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

مدت زمان خدمت: شش سال و ۳ ماه و ۱۴ روز

نام و نام خانوادگی : آقای نادر نجاری

تاریخ انتصاب: از ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

مدت زمان خدمت: هفت ماه و ۲۳ روز

نام و نام خانوادگی : آقای جمشید اسماعیلی

تاریخ انتصاب: از ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ تا ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

مدت زمان خدمت: ۲۵ ماه و ۴۷ روز

نام و نام خانوادگی : آقای محمد عرب چادگانی

تاریخ انتصاب: از ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ تاکنون

مدت زمان خدمت: ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست