محمد عرب چادگانی شهردار
مناسبت ها و رویدادهای مهم
شورای اسلامی چادگان
اطلاعیه ها، مناقصات و مزایدات
چندرسانه ای
شاخص های مهم شهر
شهر اصالت و فرهنگ
۰
جمعیت کل
شهرداری درجه ۶
۰
تعداد خانوار
سال تاسیس ۱۳۳۵
۰
تعداد شهدا و ایثارگران

جهت کسب اطلاعات، دریافت بخشنامه ها و فرمها بر روی واحد مورد نظر کلیک نمایید.

پیشرفت پروژه ها

پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
فهرست